Υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων στο έργο
Υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων για ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα

Από την Τετάρτη 16/1/2019, οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι θα μπορούν να καταχωρούν την αίτηση συμμετοχής στους στο πρόγραμμα κατάρτισης "Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα".

Η πράξη περιλαμβάνει εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 570 μακροχρόνια ανέργων ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο σύνολο των 7 Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 520 ώρες (κατά μ.ο 170 ώρες θεωρία και κατά μ.ο 350 ώρες πρακτική άσκηση).

Η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη έως και την Παρασκευή 22/2/2019. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τους όρους συμμετοχής, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου.

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου