ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Hμερίδα με θέμα :«Ενημέρωση για την υλοποίηση των πράξεων - Εκτίμηση αποτελεσμάτων»

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με την παρουσία πλέον των 130 συμμετεχόντων, ημερίδα με θέμα :

«Ενημέρωση για την υλοποίηση των πράξεων - Εκτίμηση αποτελεσμάτων»

Η ημερίδα αφορούσε στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τον τρόπο υλοποίησης και τα εκτιμώμενα αποτελέσματα των πράξεων «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα» και «Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων» , που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και πρώτος αντιπρόεδρος της Κεντρικής ΄Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Ιωάννης Μασούτης , ο οποίος εκπροσώπησε στην εκδήλωση τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ κο Μίχαλο, που δεν παρέστη λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Οι εκπρόσωποι των αναδόχων, εκπρόσωπος της εταιρείας αξιολόγησης, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, επόπτες πρακτικής, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων πρακτικής, καταρτιζόμενοι και λοιποί εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση των δράσεων, που έλαβαν στη συνέχεια το λόγο, αναφέρθηκαν στη μεθοδολογία υλοποίησης των πράξεων και έδωσαν ποσοτικά στοιχεία για την μέχρι τώρα υλοποίηση. Συγκεκριμένα τονίστηκε ότι από τις πράξεις ωφελήθηκαν περίπου 1200 άνεργοι, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και σ΄ αυτούς παρασχέθηκαν υπηρεσίες από ένα συνδυασμό ενεργειών:

  • Εξατομικευμένης συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Επαγγελματικής Κατάρτισης – Πρακτικής Άσκησης σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα
  • Πιστοποίησης από διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024

μέσα από αντικείμενα κατάρτισης των τομέων αιχμής της ελληνικής οικονομίας.

Σε όσους ωφελούμενους ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες δράσεις των προγραμμάτων , προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υλοποιώντας, ως δικαιούχος, τις ανωτέρω πράξεις, επιδιώκει τον εφοδιασμό των ωφελούμενων με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενισχυθεί η προοπτική μετάβασής τους και η ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και η ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις κλάδων της Οικονομίας με αναπτυξιακές προοπτικές.

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου