Ημερίδα 15/11/2019

Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα σχετικά με την πορεία υλοποίησης και τα έως τώρα αποτελέσματα του έργου «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα» και κωδικό MIS 5011435.

Εδώ θα δείτε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της Ημερίδας.

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου