Παράταση αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιχειρήσεις

Ανακοινώνουμε ότι η φόρμα υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Πράξη «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα» με Κωδικό ΟΠΣ 5011435, θα παραμείνει ανοικτή  έως και τις 30/04/2019 και ώρα 23:59

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου