Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιχειρήσεις

Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Πράξη «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα» με Κωδικό ΟΠΣ 5011435.

Η φόρμα υποβολής αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη έως τις 31/03/2019 και ώρα 23:59.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η εφαρμογή ενός ολιστικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο εφαρμόζοντας πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, θα οδηγήσει μακροχρόνια ανέργους με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησής τους.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει αναλογικά το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Επιχειρήσεις,  ΕΔΩ

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου