Αίτηση συμμετοχής επιχειρήσεων πρακτικής στις δράσεις 061 και 062

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ γράμματα (όπου εφαρμόζεται).
Τα πεδία με '' είναι υποχρεωτικά.
1. Στοιχεία επιχείρησης - Έδρα
Επωνυμία  :
 
Διακριτικός Τίτλος  :
 
Διεύθυνση (οδός)  :
 
Διεύθυνση (αριθμός) :
Τ.Κ.  :
 
Δήμος  :
select
 
Τηλέφωνο  :
 
διεύθυνση e-Mail  :
   
Διεύθυνση Web :
Αριθμός Εργαζομένων  :
 
Α.Φ.Μ.  :
 
 
Δ.Ο.Υ.  :
 

2. Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο  :
 
Τηλέφωνο (σταθερό) :
Τηλέφωνο (κινητό) :
διεύθυνση e-Mail  :
   

3. Θέσεις πρακτικής στη δράση : "061 - Ανάπτυξη των επαγγελματκών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά πρόσόντα"
Ειδικότητα Αριθμός θέσεων πρακτικής
061102 - Πωλητής Λιανικής
061107 - Σερβιτόρος
061104 - Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
061105 - Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
061106 - Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

4. Θέσεις πρακτικής στη δράση : "062 - Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων"
Ειδικότητα Αριθμός θέσεων πρακτικής
062103 - Πωλητής - Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου
062102 - Πωλητής Λιανικής
062104 - Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
062105 - Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
062101 - Υπάλληλος Διοικητικής υποστήριξης
5. Στοιχεία Υποκαταστήματος Πρακτικής

   
Ελέγξτε την ορθότητα των προς υποβολή στοιχείων σας και εφόσον είναι όλα σωστά, πατήστε το κουμπί «Υποβολή» στο κάτω μέρος της οθόνης για να υποβάλετε οριστικά την αίτηση ή πατήστε το κουμπί «Επιστροφή» για να κάνετε διορθώσεις των στοιχείων σας.

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου