«Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα»

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου