Αντικείμενα Κατάρτισης - Ειδικότητες

Ειδικότητα Επίδομα
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ : Η ειδικότητα αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, ο οποίος γνωρίζοντας την εστιατορική τέχνη και τους κανόνες γαστρονομίας-οινολογίας, σερβίρει φαγητά και ποτά στους πελάτες που συχνάζουν σε χώρους εστίασης-αναψυχής (ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις κέτερινγκ, αναψυκτήρια, λέσχες, οργανισμούς, καφετέριες κ.λπ.) εφαρμόζοντας με ευπρέπεια και ευγένεια, τους κανόνες σερβιρίσματος.   2.250,00 €
ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ : Η ειδικότητα αφορά σε εξειδικευμένους πωλητές ικανούς να εκτελούν εργασίες προσέγγισης, εξυπηρέτησης και πώλησης, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.  2.250,00€
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : Η ειδικότητα αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται στον τομέα συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και έχει γνώσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τις σωστές πρακτικές εκτέλεσης των εργασιών και αντιμετώπισης προβλημάτων.  2.230,00€
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ : Η Ειδικότητα αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων εκείνων των εργασιών που σχετίζονται με την οργάνωση και τον προγραμματισμό των εισροών, εκροών καθώς και με την διευθέτηση των αγαθών/υλικών της αποθήκης. Μεταξύ άλλων η θέση αυτή περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών, οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινή διαχείριση και λειτουργία της αποθήκης, ενώ παράλληλα συμβάλουν στη βέλτιστη και απρόσκοπτη ροή αγαθών/υλικών σε αυτή.  2.250,00€
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ : Η ειδικότητα αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, παρέχοντας αδιάλειπτα υπηρεσίες υποστήριξης για την οργάνωση, τον σχεδιασμό/συντονισμό και την μεταφορά, την αποθήκευση και την διαχείριση όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων αγαθών αυτής.  2.270,00€

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου