Ανακοινώσεις

 29 Jan 2019 Ανακοίνωση - Δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων των αιτήσεων
 16 Jan 2019 Έναρξη υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων
 16 Jan 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη
 14 Jan 2019 Υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων για ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα
 25 Jul 2018 Δημοσίευση Ιστότοπου
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου