Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υλοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για μακροχρόνια ανέργους σε πέντε ειδικότητες

 

Ανακοινώσεις

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης